Prokurátori

Sídlo prokuratúry
Podľa paragrafov
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov. Filter vyhľadáva prokurátorov, ktorí vydali jedno alebo viac uznesení podľa daného paragrafu.
 1. JUDr. Sylvia Andrejková

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 2. JUDr. Jaroslav Bartošek

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 3. JUDr. Dagmar Budinská, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní a 9 zmienok v novinách.
 4. JUDr. Ing. Milan Budjač, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Senica.
  Evidujeme 6 majetkových priznaní a 3 zmienky v novinách.
 5. JUDr. Mgr. Jarmila Dolinajová

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Trenčín.
  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Bratislava IV a Okresná prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 1 právoplatné uznesenie a 4 majetkové priznania.
 6. Mgr. Radovan Duhár

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.
 7. JUDr. Silvia Fabová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní a 12 zmienok v novinách.
 8. JUDr. Michal Geralský

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Trenčín.
  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Trenčín a Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom.
  Evidujeme 25 právoplatných uznesení, 9 majetkových priznaní a 4 zmienky v novinách.
 9. Mgr. Matej Chudý

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom.
  Evidujeme 26 právoplatných uznesení, 7 majetkových priznaní a 12 zmienok v novinách.
 10. JUDr. Martina Krížovská

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní.
 11. JUDr. Vlastimil Krokvička

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní a 19 zmienok v novinách.
 12. Mgr. Ronald Kutiš

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 13. JUDr. Beáta Láncošová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky a Okresná prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 16 právoplatných uznesení a 12 majetkových priznaní.
 14. JUDr. Radovan Maras

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní a 2 zmienky v novinách.
 15. JUDr. Branislav Murgaš

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Považská Bystrica.
  Evidujeme 6 právoplatných uznesení, 12 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
1 – 15 z celkovo 22 prokurátorov (115 ms)