Prokurátori

 1. JUDr. Sylvia Andrejková

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 2. JUDr. Jaroslav Bartošek

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 3. JUDr. Dagmar Budinská, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 9 zmienok v novinách.
 4. JUDr. Ing. Milan Budjač, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 1 majetkové priznanie. a 3 zmienky v novinách.
 5. JUDr. Mgr. Jarmila Dolinajová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Trenčín.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 1 majetkové priznanie..
 6. Mgr. Radovan Duhár

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 9 majetkových priznaní.
 7. JUDr. Silvia Fabová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 9 zmienok v novinách.
 8. JUDr. Michal Geralský

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Trenčín.
  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 2 majetkové priznania a 4 zmienky v novinách.
 9. JUDr. Lucia Horvátová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 4 majetkové priznania a 5 zmienok v novinách.
 10. Mgr. Matej Chudý

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom.
  Evidujeme 6 majetkových priznaní a 8 zmienok v novinách.
 11. JUDr. Martina Krížovská

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní.
 12. JUDr. Vlastimil Krokvička

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 18 zmienok v novinách.
 13. JUDr. Milan Kučera

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 14. Mgr. Ronald Kutiš

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 14 zmienok v novinách.
 15. JUDr. Beáta Láncošová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 7 majetkových priznaní.
1 – 15 z celkovo 23 prokurátorov (55 ms)