Prokurátori

 1. JUDr. Martina Krížovská

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní.
 2. JUDr. Vlastimil Krokvička

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 18 zmienok v novinách.
 3. JUDr. Milan Kučera

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 19 zmienok v novinách.
 4. Mgr. Eva Kukanová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní a 3 zmienky v novinách.
 5. Mgr. Ronald Kutiš

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 13 zmienok v novinách.
 6. JUDr. Katarína Laiferová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 2 majetkové priznania a 5 zmienok v novinách.
 7. JUDr. Beáta Láncošová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 7 majetkových priznaní.
 8. JUDr. Diana Lauková

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 4 majetkové priznania a 2 zmienky v novinách.
 9. JUDr. Jolana Madejová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní.
 10. JUDr. Ing. Ladislav Majerník

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 5 zmienok v novinách.
 11. JUDr. Radovan Maras

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 2 zmienky v novinách.
 12. JUDr. Ladislav Masár

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 1 majetkové priznanie. a 17 zmienok v novinách.
 13. JUDr. Eva Masárová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 3 majetkové priznania a 3 zmienky v novinách.
 14. JUDr. Peter Mihál

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 1 majetkové priznanie. a 17 zmienok v novinách.
 15. Mgr. Daniel Mikuláš

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 20 zmienok v novinách.