Prokurátori

 1. JUDr. Radovan Kajaba, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 4 majetkové priznania a 2 zmienky v novinách.
 2. JUDr. Matúš Kamenár

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 2 majetkové priznania a 5 zmienok v novinách.
 3. JUDr. Jozef Kandera

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 4. JUDr. Zuzana Kapraľová, PhD.

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní a 10 zmienok v novinách.
 5. JUDr. Alexandra Kečkešová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 3 majetkové priznania.
 6. JUDr. Martina Kellerová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Humenné.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 13 majetkových priznaní.
 7. JUDr. Vladimíra Klimentová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 19 zmienok v novinách.
 8. JUDr. Janka Kmeťová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 9. JUDr. Marta Kolcunová, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 5 zmienok v novinách.
 10. JUDr. Martha Kolenčíková Karin

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme .
 11. Mgr. Alica Kováčová, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní.
 12. JUDr. Jaroslav Kozolka, MBA

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 13 zmienok v novinách.
 13. JUDr. Zuzana Križanová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 2 majetkové priznania a 11 zmienok v novinách.
 14. JUDr. Martina Krížovská

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní.
 15. JUDr. Vlastimil Krokvička

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 16 zmienok v novinách.