Prokurátori

 1. JUDr. Lenka Valachovičová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.
 2. Mgr. Peter Užák

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 3. JUDr. Henrieta Tumová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava III.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.
 4. JUDr. Terézia Triznová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 2 zmienky v novinách.
 5. JUDr. Alena Tomková

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.
 6. JUDr. Marek Tomašovič, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 7. JUDr. Miroslav Tiža

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 1 majetkové priznanie..
 8. JUDr. Slavomír Šúrek

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.
 9. Mgr. Peter Šufliarsky

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 17 zmienok v novinách.
 10. JUDr. Milena Števková Rusnáková

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 2 majetkové priznania.
 11. JUDr. Liliana Škodová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 9 majetkových priznaní a 2 zmienky v novinách.
 12. JUDr. Ján Šipoš

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Nitra.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 13. JUDr. Zsolt Száraz

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 2 majetkové priznania.
 14. JUDr. Jozef Szabó

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Justičná akadémia SR.
  Evidujeme 8 majetkových priznaní a 18 zmienok v novinách.
 15. Mgr. Ivana Spišiaková

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 3 majetkové priznania.