Prokurátori

Sídlo prokuratúry
Podľa paragrafov
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov. Filter vyhľadáva prokurátorov, ktorí vydali jedno alebo viac uznesení podľa daného paragrafu.
 1. JUDr. Lýdia Bartošová, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 8 právoplatných uznesení a 8 majetkových priznaní.
 2. JUDr. Anetta Brachová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní.
 3. Mgr. Anna Funková

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 62 právoplatných uznesení a 4 majetkové priznania.
 4. Mgr. Marek Gajdoš

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní a 19 zmienok v novinách.
 5. Mgr. Renáta Gáliková

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 7 majetkových priznaní a 2 zmienky v novinách.
 6. JUDr. Jana Hadzimová

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Trnava.
  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 14 právoplatných uznesení a 2 majetkové priznania.
 7. JUDr. Marek Holbík

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 52 právoplatných uznesení, 6 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 8. JUDr. Mojmír Huna

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní a 18 zmienok v novinách.
 9. JUDr. Tatiana Hunová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní.
 10. Mgr. Andrea Jamborová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 11. JUDr. Tatiana Jamborová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 12. JUDr. Michaela Jančárová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 25 právoplatných uznesení, 4 majetkové priznania a 1 zmienku v novinách.
 13. JUDr. Tomáš Jarábek

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 43 právoplatných uznesení, 4 majetkové priznania a 2 zmienky v novinách.
 14. JUDr. Ľubomír Klčo

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Okresná prokuratúra Piešťany.
  Evidujeme 3 právoplatné uznesenia, 11 majetkových priznaní a 15 zmienok v novinách.
 15. Mgr. Marek Marcinkech

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 15 právoplatných uznesení, 12 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
1 – 15 z celkovo 27 prokurátorov (153 ms)