Prokurátori

 1. JUDr. Lýdia Bartošová, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 7 majetkových priznaní.
 2. JUDr. Anetta Brachová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní.
 3. Mgr. Anna Funková

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 3 majetkové priznania.
 4. Mgr. Marek Gajdoš

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 19 zmienok v novinách.
 5. Mgr. Renáta Gáliková

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 6 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 6. JUDr. Jana Hadzimová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Trnava.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 7 majetkových priznaní.
 7. JUDr. Marek Holbík

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 8. JUDr. Mojmír Huna

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 15 zmienok v novinách.
 9. JUDr. Tatiana Hunová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní.
 10. Mgr. Andrea Jamborová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 11. JUDr. Tatiana Jamborová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 12. JUDr. Michaela Jančárová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 3 majetkové priznania.
 13. JUDr. Tomáš Jarábek

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 3 majetkové priznania a 2 zmienky v novinách.
 14. JUDr. Ľubomír Klčo

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Okresná prokuratúra Piešťany.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 15 zmienok v novinách.
 15. Mgr. Marek Marcinkech

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
1 – 15 z celkovo 26 prokurátorov (85 ms)