Prokurátori

 1. JUDr. Branislav Bujňák

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 15 zmienok v novinách.
 2. JUDr. Ľuboš Bunčiak

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 8 zmienok v novinách.
 3. JUDr. Martina Cibuľová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 6 zmienok v novinách.
 4. JUDr. Kristína Čanigová

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Bratislava.
  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 2 majetkové priznania.
 5. JUDr. Lucia Čentéšová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Justičná akadémia SR.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní.
 6. JUDr. Janeta Čepcová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 8 majetkových priznaní.
 7. Mgr. Štefan Čepček

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 8. JUDr. Elena Černá

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní a 3 zmienky v novinách.
 9. JUDr. Branislav Delej

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 2 majetkové priznania a 20 zmienok v novinách.
 10. JUDr. Igor Dorica

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 2 majetkové priznania a 15 zmienok v novinách.
 11. Mgr. Martin Draľ

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Košice.
  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 4 majetkové priznania.
 12. Mgr. Richard Dukes

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 5 zmienok v novinách.
 13. JUDr. František Eliaš

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 4 majetkové priznania a 7 zmienok v novinách.
 14. JUDr. Peter Eštok

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 1 majetkové priznanie. a 3 zmienky v novinách.
 15. JUDr. Zuzana Felixová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 6 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.