Prokurátori

 1. Mgr. Andrea Jamborová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 2. JUDr. Tatiana Jamborová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 3. JUDr. Michaela Jančárová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 3 majetkové priznania.
 4. JUDr. Monika Jankovská

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 5. JUDr. Jarmila Janová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 6. JUDr. Tomáš Jarábek

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 3 majetkové priznania a 2 zmienky v novinách.
 7. JUDr. Vladimír Javorský, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 8 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 8. JUDr. Soňa Juríčková

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 7 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 9. Mgr. Marián Jurtinus

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Košice - okolie.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní a 2 zmienky v novinách.
 10. JUDr. Radovan Kajaba, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 4 majetkové priznania a 2 zmienky v novinách.
 11. JUDr. Matúš Kamenár

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 2 majetkové priznania a 5 zmienok v novinách.
 12. JUDr. Peter Kanárik

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Košice I.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 6 majetkových priznaní a 2 zmienky v novinách.
 13. JUDr. Jozef Kandera

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 14. JUDr. Zuzana Kapraľová, PhD.

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní a 10 zmienok v novinách.
 15. JUDr. Alexandra Kečkešová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 3 majetkové priznania.