Prokurátori

 1. JUDr. Peter Kanárik

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Košice I.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 6 majetkových priznaní a 2 zmienky v novinách.
 2. JUDr. Jozef Kandera

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 3. JUDr. Zuzana Kapraľová, PhD.

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní a 10 zmienok v novinách.
 4. JUDr. Alexandra Kečkešová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 3 majetkové priznania.
 5. Mgr. Alexandra Keleová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 8 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 6. JUDr. Martina Kellerová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Humenné.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 13 majetkových priznaní.
 7. JUDr. Ľubomír Klčo

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Okresná prokuratúra Piešťany.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 15 zmienok v novinách.
 8. JUDr. Vladimíra Klimentová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 19 zmienok v novinách.
 9. JUDr. Ivana Klorusová, PhD.

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Bratislava.
  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 2 majetkové priznania.
 10. JUDr. Marta Kolcunová, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 5 zmienok v novinách.
 11. JUDr. Erika Konkolyová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 2 majetkové priznania.
 12. JUDr. Peter Koromház

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 18 zmienok v novinách.
 13. JUDr. Mgr. Martin Kováč

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Martin.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 9 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 14. Mgr. Alica Kováčová, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní.
 15. JUDr. Jaroslav Kozolka, MBA

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 13 zmienok v novinách.