Prokurátori

 1. JUDr. Matúš Hendrichovský

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 9 majetkových priznaní.
 2. JUDr. Marek Holbík

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 4 majetkové priznania a 1 zmienku v novinách.
 3. Mgr. Monika Holzerová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 4 majetkové priznania.
 4. Mgr. Barbora Hubertová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 7 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 5. JUDr. Barbara Hudecová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme .
 6. JUDr. Mojmír Huna

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 13 zmienok v novinách.
 7. JUDr. Tatiana Hunová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.
 8. JUDr. Gabriel Huszár

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 7 zmienok v novinách.
 9. JUDr. Lucia Chabadová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 9 majetkových priznaní a 7 zmienok v novinách.
 10. JUDr. Ľubica Chlpíková

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 6 zmienok v novinách.
 11. JUDr. Martina Chmurová

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Košice.
  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 2 majetkové priznania.
 12. JUDr. Patrícia Ivanová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme .
 13. Mgr. Andrea Jamborová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 9 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 14. JUDr. Tatiana Jamborová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 15. JUDr. Michaela Jančárová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 2 majetkové priznania.