Prokurátori

 1. JUDr. Stanislav Cirman

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava V.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní.
 2. JUDr. Zdenka Demeterová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava V.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 2 zmienky v novinách.
 3. JUDr. Eva Drgoňová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava V.
  Evidujeme 7 majetkových priznaní a 3 zmienky v novinách.
 4. JUDr. Miroslav Drozd

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava V.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 2 zmienky v novinách.
 5. JUDr. Alena Džmurová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bardejov.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 6. JUDr. Ján Fertaľ

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bardejov.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 4 zmienky v novinách.
 7. JUDr. Katarína Frindrichová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava V.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní.
 8. Mgr. Lucia Hantáková

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava V.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní.
 9. Mgr. Daša Hiklová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Čadca.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní.
 10. JUDr. Marián Kollár

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 11. JUDr. Monika Koteková

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Čadca.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní.
 12. Mgr. Miloš Kováč

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Čadca.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 13. Mgr. Peter Krajčovič

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava V.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Európska prokuratúra.
  Evidujeme 9 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 14. Mgr. Zuzana Kubjatková

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Čadca.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní.
 15. JUDr. Viktor Laifer

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava V.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 2 zmienky v novinách.
1 – 15 z celkovo 42 prokurátorov (78 ms)