Prokurátori

 1. JUDr. Alena Džmurová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bardejov.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 2. JUDr. Alena Mosná

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 9 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 3. JUDr. Alena Šalkovská

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 4 majetkové priznania.
 4. JUDr. Alena Sikorová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Žilina.
  Evidujeme 4 majetkové priznania.
 5. JUDr. Alena Tomková

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.
 6. JUDr. Alexander Berger

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 6 majetkových priznaní a 4 zmienky v novinách.
 7. JUDr. Alexander Bíró

  Pôsobí na prokuratúre Úrad špeciálnej prokuratúry.
  Evidujeme 6 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 8. JUDr. Alexander Čerevka

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Prešov.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 7 zmienok v novinách.
 9. JUDr. Alexander Chomča

  Evidujeme 9 majetkových priznaní a 18 zmienok v novinách.
 10. JUDr. Alexandra Hutňanová

  Evidujeme .
 11. JUDr. Alexandra Jelšovská

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 7 majetkových priznaní.
 12. JUDr. Alexandra Kečkešová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 2 majetkové priznania.
 13. JUDr. Alexandra Oleárová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.
 14. JUDr. Alexandra Olejová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Košice - okolie.
  Evidujeme 1 majetkové priznanie..
 15. JUDr. Anatolij Derco

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Svidník.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.