Prokurátori

Podľa paragrafov
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov. Filter vyhľadáva prokurátorov, ktorí vydali jedno alebo viac uznesení podľa daného paragrafu.
 1. JUDr. Jaroslav Bartošek

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 2. JUDr. Juraj Bartošek

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 3 majetkové priznania a 14 zmienok v novinách.
 3. JUDr. Lýdia Bartošová, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 8 právoplatných uznesení a 8 majetkových priznaní.
 4. JUDr. Erika Bašová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 81 právoplatných uznesení a 10 majetkových priznaní.
 5. Mgr. Dagmar Baťalíková

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Michalovce.
  Evidujeme 99 právoplatných uznesení a 12 majetkových priznaní.
 6. JUDr. Jaroslava Baxová

  Evidujeme 11 majetkových priznaní.
 7. JUDr. Peter Bedlovič

  Evidujeme 9 majetkových priznaní a 12 zmienok v novinách.
 8. JUDr. Patrik Bednár

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Nové Zámky.
  Evidujeme 30 právoplatných uznesení, 7 majetkových priznaní a 11 zmienok v novinách.
 9. Mgr. Martin Bednárik

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 51 právoplatných uznesení, 12 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 10. Mgr. Elena Bednáriková

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 38 právoplatných uznesení, 12 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 11. JUDr. Jana Bégerová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Galanta.
  Evidujeme 34 právoplatných uznesení, 8 majetkových priznaní a 2 zmienky v novinách.
 12. JUDr. Katarína Behulová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Levice.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.
 13. JUDr. Dagmar Belobradová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Žilina.
  Evidujeme 62 právoplatných uznesení a 5 majetkových priznaní.
 14. JUDr. Viliam Bencuľák

  Evidujeme 9 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 15. JUDr. Júlia Benková

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava III.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 27 právoplatných uznesení, 2 majetkové priznania a 1 zmienku v novinách.