Prokurátori

Podľa paragrafov
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov. Filter vyhľadáva prokurátorov, ktorí vydali jedno alebo viac uznesení podľa daného paragrafu.
 1. JUDr. Ľuboš Beňo

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Európska prokuratúra.
  Evidujeme 55 právoplatných uznesení a 20 zmienok v novinách.
 2. JUDr. Renáta Berešová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 54 právoplatných uznesení a 6 majetkových priznaní.
 3. JUDr. Alexander Berger

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 23 právoplatných uznesení, 6 majetkových priznaní a 4 zmienky v novinách.
 4. JUDr. Rudolf Bernát, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní a 5 zmienok v novinách.
 5. JUDr. Eva Bernátová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Košice II.
  Evidujeme 79 právoplatných uznesení, 9 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 6. Mgr. Vladimír Bezák

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Nitra.
  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 2 majetkové priznania a 6 zmienok v novinách.
 7. JUDr. Samuel Bežo

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Okresná prokuratúra Galanta.
  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Galanta.
  Evidujeme 71 právoplatných uznesení a 2 majetkové priznania.
 8. JUDr. František Bicko

  Evidujeme 9 majetkových priznaní a 18 zmienok v novinách.
 9. JUDr. Nina Bidovská

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Prešov.
  Evidujeme 70 právoplatných uznesení, 6 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 10. Mgr. Lejla Bieliková

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Nové Zámky.
  Evidujeme 11 právoplatných uznesení a 4 majetkové priznania.
 11. JUDr. Ing. Miriama Birčáková

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Prešov.
  Evidujeme 4 právoplatné uznesenia a 12 majetkových priznaní.
 12. JUDr. Alexander Bíró

  Pôsobí na prokuratúre Úrad špeciálnej prokuratúry.
  Evidujeme 31 právoplatných uznesení, 8 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 13. JUDr. Michal Bíro

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Prievidza.
  Evidujeme 105 právoplatných uznesení, 12 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 14. Mgr. Lucia Bizoňová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 52 právoplatných uznesení a 1 zmienku v novinách.
 15. Mgr. Marcela Bľandová Hulajová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Humenné.
  Evidujeme 83 právoplatných uznesení a 4 majetkové priznania.