Prokurátori

 1. JUDr. Ľuboš Beňo

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Európska prokuratúra.
  Evidujeme 20 zmienok v novinách.
 2. JUDr. Renáta Berešová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní.
 3. JUDr. Alexander Berger

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 6 majetkových priznaní a 4 zmienky v novinách.
 4. JUDr. Rudolf Bernát, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 5 zmienok v novinách.
 5. JUDr. Eva Bernátová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Košice II.
  Evidujeme 8 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 6. Mgr. Vladimír Bezák

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Nitra.
  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 1 majetkové priznanie. a 6 zmienok v novinách.
 7. JUDr. Samuel Bežo

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Okresná prokuratúra Galanta.
  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Galanta.
  Evidujeme 1 majetkové priznanie..
 8. JUDr. František Bicko

  Evidujeme 9 majetkových priznaní a 17 zmienok v novinách.
 9. JUDr. Nina Bidovská

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Prešov.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 10. Mgr. Lejla Bieliková

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Nové Zámky.
  Evidujeme 3 majetkové priznania.
 11. JUDr. Ing. Miriama Birčáková

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Prešov.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní.
 12. JUDr. Alexander Bíró

  Pôsobí na prokuratúre Úrad špeciálnej prokuratúry.
  Evidujeme 7 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 13. JUDr. Michal Bíro

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Prievidza.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 14. Mgr. Lucia Bizoňová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme .
 15. Mgr. Marcela Bľandová Hulajová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Humenné.
  Evidujeme 3 majetkové priznania.