Prokurátori

 1. JUDr. Denisa Pacalajová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 4 majetkové priznania.
 2. JUDr. Jana Piršelová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 1 majetkové priznanie..
 3. JUDr. Janeta Plháková

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 4. Mgr. Mario Potúček

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.
 5. JUDr. Juraj Purgat

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 18 zmienok v novinách.
 6. JUDr. Katarína Roskoványi

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 4 majetkové priznania a 3 zmienky v novinách.
 7. JUDr. Miroslava Selecká

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 1 majetkové priznanie..
 8. JUDr. Peter Sepeši

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 9 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 9. JUDr. Ján Sklár

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Dunajská Streda.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 2 zmienky v novinách.
 10. JUDr. Jozef Szabó

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Justičná akadémia SR.
  Evidujeme 8 majetkových priznaní a 18 zmienok v novinách.
 11. JUDr. Liliana Škodová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 9 majetkových priznaní a 2 zmienky v novinách.
 12. Mgr. Peter Šufliarsky

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 17 zmienok v novinách.
 13. JUDr. Slavomír Šúrek

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.
 14. JUDr. Miroslav Tiža

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 1 majetkové priznanie..
 15. JUDr. Marek Tomašovič, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.