Našli ste chybu?

Chyba na stránke

Všetky chyby, ktoré nastanú pravidelne monitorujme. No ani my nie sme neomylní a môže sa stať, že nám niečo ušlo. V prípade, že ste chybu našli, neváhajte a napíšte nám čo najpresnejší popis, ako ku chybe došlo a ako sa prejavila. E-mailom nám túto informáciu zašlite na doleuvedenú adresu.

Chyba v dátach

Ak ste našli chybu v dátach, ktoré sú na stránke zverejnené, tak ju nahláste na nižšie uvedený e-mail. Chyby v dátach sú vo všeobecnosti náročnejšie na opravu – dáta mohli byť totiž chybné už predtým ako sme ich získali a spracovali, no mohlo sa stať, že sme niečo pokazili aj my.

kontakt@otvorenesudy.sk

Samozrejme sa snažíme, aby chýb bolo čo najmenej a za všetky Vaše postrehy Vám vopred ďakujeme.