Priemerný nápad vecí na okresného prokurátora

Priemerný nápad vecí na prokurátora za rok

Podiel dozorových vecí prenesených z predchádzajúceho obdobie

Pomer podaných obžalôb k nápadu vecí dozoru v trestnom konaní za rok 2019