Viac transparentnosti
do slovenskej prokuratúry

Otvorená Prokuratúra prináša:

  1. zoznam prokuratúr a ich právoplatných rozhodnutí,
  2. zoznam prokurátorov a ich majetkových priznaní,
  3. prehľad kriminality z polície a prokuratúr,
  4. analýzy a články o prokuratúre.

Priemerný nápad vecí na okresného prokurátora

Priemerný nápad vecí na prokurátora za rok

Podiel dozorových vecí prenesených z predchádzajúceho obdobie

Pomer podaných obžalôb k nápadu vecí dozoru v trestnom konaní za rok 2019