O projekte

O práci sudcu sa z jeho výkazu dozvieme mnoho relatívne podrobných informácií, transparentnosti súdov v rozhodujúcej miere pomáha povinné zverejňovanie súdnych rozhodnutí a nemálo transparentný je aj výber nových sudcov. Vďaka týmto dátam môže fungovať efektívna verejná kontrola, a to aj napríklad vo forme portálu otvorenesudy.sk.

Prokuratúra v tomto smere zaostáva míľovými krokmi. O jednotlivých prokurátoroch sme až donedávna nevedeli ani len to, v ktorom meste pôsobia. Keď aj sú niektoré informácie zverejnené, je náročné ich spracovať a relevantne porovnať. Portál OTVORENÁ PROKURATÚRA, ktorý vznikol v roku 2020 si dáva za cieľ tento nedostatok v otvorených dátach napraviť.

Na stránkach Otvorenej Prokuratúry sa preto dozviete nielen to, kde jednotliví prokurátori pôsobia, získate aj prehľad o ich majetkových priznaniach a v prehľadnej forme si môžete naštudovať dáta o stíhaní a trestaní trestných činov na Slovensku, či v jeho jednotlivých regiónoch.

Všetky dáta sú verejne dostupné a pochádzajú od Generálnej prokuratúry SR. Portál sa snažíme neustále aktualizovať a rozširovať jeho funkcionalitu. V mnohých prípadoch sú však nevyhnutné aj legislatívne zmeny, vďaka ktorým by sme sa o práci prokurátorov mohli dozvedieť omnoho viac podstatných informácií.

Autorom projektu je občianske združenie Transparency International Slovensko, pobočka celosvetovo uznávanej mimovládnej organizácie, zameriavajúcej sa na boj proti korupcii. Realizáciu projektu zastrešil Samuel Molnár.

Projekt OTVORENÁ PROKURATÚRA vznikol vďaka podpore Fondu pre transparentné Slovensko Nadácie Pontis, Veľvyslanectva Holandského kráľovstva na Slovensku a Veľvyslanectva Kanady v Slovenskej republike.

Za hosting projektu ďakujeme spoločnosti Websupport.

Za pomoc veľmi pekne ďakujeme aj Michaele Štefánikovej a ďalším kolegom.

Za GPS dáta pre zobrazenie hraníc Slovenska by sme sa radi poďakovali autorom z Geoportál a GitHub.

Ďalšie informácie o projekte nájdete zodpovedané v sekcii Často kladených otázok.