Často kladené otázky

Čo je cieľom projektu?

Cieľom projektu OTVORENÁ PROKURATÚRA je na základe verejne dostupných dát zvýšiť tlak na kvalitu slovenskej prokuratúry a prostredníctvom systému otvorených dát tiež sprehľadniť výsledky práce slovenských prokurátorov. Nakoľko sú verejne dostupné dáta publikované v neprehľadnej podobe, užívateľ sa často nedozvie to, čo ho zaujíma, pretože nemá čas alebo schopnosti danú informáciu dohľadať. Cieľom projektu je preto zhromaždiť veľké množstvo verejne dostupných dát z oblasti prokuratúry na jednom mieste a prehľadným spôsobom umožniť verejnú kontrolu novinárom, aktivistom, vedcom alebo ktorémukoľvek angažovanému občanovi.

Dlhodobým cieľom Transparency International Slovensko je prispieť k vývoju kvalitatívnych aj kvantitatívnych indikátorov, ktoré by umožňovali merať kvalitu a zmeny kvality v prokuratúre na úrovni jednotlivých prokurátorov a prokuratúr.

Čo môžem na portáli robiť?

Stránka poskytuje informácie o prokurátoroch (najmä pôsobisko, mediálne zmienky, či majetkové priznania), profily prokuratúr s ich výkonnostnými indikátormi a prehľad stíhania a trestania kriminality na Slovensku.

Viete mi poskytnúť právne poradenstvo?

Právna poradňa nie je súčasťou tohto projektu. V prípade, že právnu radu hľadáte, môžete sa obrátiť na Centrum právnej pomoci. Úlohou centra je však pomoc materiálne znevýhodneným, ktorí si inú právnu pomoc dovoliť nemôžu, no s jednoduchými vecami Vám môžu poradiť. Tiež si môžete priamo vyhľadať advokáta na stránke Slovenskej advokátskej komory, na ktorého sa obrátite.

Kto je autorom projektu?

Autorom projektu je občianske združenie Transparency International Slovensko, pobočka celosvetovo uznávanej mimovládnej organizácie, zameriavajúcej sa na boj proti korupcii. Realizáciu projektu zastrešil Samuel Molnár.

Kto to platí?

Projekt OTVORENÁ PROKURATÚRA vznikol vďaka podpore Fondu pre transparentné Slovensko Nadácie Pontis, Veľvyslanectva Holandského kráľovstva na Slovensku a Veľvyslanectva Kanady v Slovenskej republike. Čiastkové úpravy a aktualizácie sa dejú aj na základe podpory individuálnych darcov, ku ktorým sa môžete pridať aj Vy.

Za hosting projektu ďakujeme spoločnosti Websupport.

Ako môžem pomôcť?

Používajte stránku, dajte o nej vedieť známym, ktorých by mohla zaujímať. Sledujte novinky na sociálnych sieťach Facebook a Twitter, a ak ste programátor tak určite aj na sieti GitHub.

Pridajte sa a podporte tento projekt, aby sme mohli prinášať viac transparentnosti do slovenskej prokuratúry.

Odkiaľ pochádzajú použité dáta?

Portál využíva výhradne dáta zverejnené alebo sprístupnené Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky. Väčšina dát pochádza z webového sídla, ročenky a štatistických výkazov zverejňovaných generálnou prokuratúrou.

Za vecnú správnosť dát autori nenesú zodpovednosť. Použité dáta boli normalizované a navzájom prepojené.

Mediálne dáta sú prepojené prostredníctvom vyhľadávača Google. Odkazy na tieto články sú vyhľadávané automaticky na základe názvu prokuratúry alebo mena a pôsobiska prokurátora. Prokuratúry, ani prokurátora sa preto týkať v niektorých prípadoch nemusia.

Ako často sú dáta aktualizované?

Za bežnej prevádzky plánujeme aktualizovať dáta raz ročne, a to na základe aktualizácii vykonaných Generálnou prokuratúrou SR. Zoznam prokurátorov, prokuratúr a mediálne zmienky sa aktualizujú denne.

Našiel som chybu, čo mám spraviť?

Napíšte nám, prosím, čo najpresnejší popis chyby a zašlite nám ho e-mailom na kontakt@otvorenesudy.sk. Ak ste našli chybu v dátach, postupujte podobne.

Sú dáta úplné?

Vzhľadom na limitované finančné a ľudské prostriedky, ako aj na rozsah skúmaných dát sa portál OTVORENÁ PROKURATÚRA momentálne zameriava iba na trestnoprávnu agendu jednotlivých prokuratúr. Sekcia Kriminalita preto poskytuje výlučne dáta z registra „V“ - registre pre veci dozoru v trestnom konaní.

A čo dátové chyby?

Tie sú náročnejšie na opravu – dáta mohli byť chybné pred tým ako sme ich získali, alebo sme niečo pokazili my. Snažíme sa, aby chýb bolo najmenej a do budúcna plánujeme pracovať na elegantnom riešení opravy chýb.

Čo je TZ 61, ktorý vidím pri vyhľadávaní paragrafov v sekcii Kriminalita?

Ide o trestný zákon č. 140/1961 Zb., ktorý bol platný do roku 2005. S účinnosťou od 1.1. 2006 bol nahradený novým trestným zákonom č. 300/2005 Z. z.

V trestnom práve ale platí zásada, že skutok je posudzovaný podľa právneho predpisu platného a účinného v čase jeho spáchania (teda nie v čase prejednávania). Napríklad, ak bola vražda spáchaná v roku 2004, ale vyšetrovanie sa začalo až v roku 2008, musí sa postupovať podľa „starého“ trestného zákona. Preto je vyhľadávanie nutné realizovať v dvoch právnych predpisoch.

Existuje niekde manuál k tomu, čo na webe môžem nájsť?

Áno, nájdete ho na nasledovnom odkaze.