Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Vplyv drog 218 129 103 86 107 124 122 65 89 77 100 102 247 153 134 178 189 175 170 217 202 263 365
4 802 z celkovo 100 842 štatistík