Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Maloletý páchateľ 1 549 1 769 1 731 1 333 1 427 1 605 1 626 1 152 1 313 1 674 1 962 1 900 1 272 1 236 1 169 1 089 1 054 1 014 1 028 892 848 1 057 876
4 802 z celkovo 100 842 štatistík