Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Páchatelia

Disclaimer
Páchatelia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Mladiství páchateľ - vplyv alkoholu 275 254 234 223 200 221 162 189 223 313 390 379 302 268 257 201 202 164 176 142 186 159 137
4 802 z celkovo 100 842 štatistík