Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Páchatelia

Disclaimer
Páchatelia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Vplyv drog 177 87 77 80 83 104 99 59 81 66 94 87 236 144 111 169 175 158 160 189 181 233 325
4 802 z celkovo 100 842 štatistík