Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 118a – Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotamiTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1998 1999 2000 2001 2003
Dodatočne objasnené 0 0 0 0 0
Zistené 8 6 2 3 1
Objasnené 8 6 2 3 1
Spôsobená škoda 453,3K € 2,0K € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 1998 1999 2000 2001 2003
Všetky osoby 8 6 1 2 0
25 z celkovo 100 842 štatistík