Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 121 – Poškodzovanie spotrebiteľaTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 0 0 0 0 0 1 0
Zistené 1 2 2 1 4 5 9
Objasnené 0 1 2 0 1 1 0
Spôsobená škoda 390,0 € 462,0 € 16,4K € 297,7K € 17,6K € 12,3K € 61,0K €
Páchatelia 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 0 1 2 0 1 4 0
35 z celkovo 100 842 štatistík