Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 124 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinouTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 1 4 4 8 2 1 10 2
Zistené 74 74 41 37 49 85 83 84
Objasnené 53 46 27 27 38 53 36 53
Spôsobená škoda 8,5M € 2,0M € 368,0K € 412,5K € 462,6K € 7,8M € 3,5M € 2,6M €
Páchatelia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 54 51 35 31 40 55 43 88
40 z celkovo 100 842 štatistík