Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 127 – Porušovanie záväzných pravidiel hospodárskeho stykuTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 0 1 0 0 0 0 0 1
Zistené 19 15 9 9 8 17 14 16
Objasnené 13 15 8 9 8 4 4 3
Spôsobená škoda 1,5M € 2,1M € 396,5K € 4,4M € 391,2K € 343,1K € 4,2M € 5,2M €
Páchatelia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 14 12 10 8 10 5 3 4
40 z celkovo 100 842 štatistík