Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1998 1999 2000 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 0 0 1 0 1 0
Zistené 1 3 2 6 7 12
Objasnené 1 2 2 2 1 3
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 1,5M € 31,9K € 6,0K €
Páchatelia 1998 1999 2000 2002 2003 2004
Všetky osoby 1 2 2 5 2 2
30 z celkovo 100 842 štatistík