Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 141 – Uvádzanie falšovaných a pozmenených peňazí a cenných papierovTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 0 0 0 0 0 0 0 0
Zistené 14 20 18 6 8 7 9 6
Objasnené 1 2 8 2 4 3 3 1
Spôsobená škoda 703,0 € 785,0 € 1,5K € 1,2K € 233,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 1 2 7 1 10 3 8 2
40 z celkovo 100 842 štatistík