Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 144 – Úkladná vražda×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 0 0 1 1 1 1 2 3 1 1 3 9 1 4 1
Zistené 1 9 11 13 20 18 10 9 17 20 22 16 12 14 11
Objasnené 0 3 5 3 8 4 3 0 9 4 9 7 3 4 7
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 2,4K € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 0 6 6 7 12 12 8 5 15 6 7 26 4 13 8
75 z celkovo 100 842 štatistík