Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 145 – Vražda×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 0 0 5 3 5 3 1 2 2 2 4 3 2 6 3
Zistené 12 64 69 72 49 52 46 36 33 36 40 46 48 40 30
Objasnené 0 46 58 62 40 44 42 31 30 31 36 43 45 38 26
Spôsobená škoda 2,0K € 10,3K € 5,9K € 66,7K € 12,0K € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 5,0K € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 0 49 64 70 49 48 42 36 33 37 39 50 47 41 29
75 z celkovo 100 842 štatistík