Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 145 – Falšovanie a pozmeňovanie známokTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1997 1999 2000 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 0 0 0 0 0 0
Zistené 1 3 1 1 2 5
Objasnené 1 1 0 0 0 1
Spôsobená škoda 12,2K € 3,5K € 0,0 € 0,0 € 267,0 € 0,0 €
Páchatelia 1997 1999 2000 2002 2003 2004
Všetky osoby 1 1 0 0 0 1
30 z celkovo 100 842 štatistík