Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×

Disclaimer
Trestné činy 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 2022
Dodatočne objasnené 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Zistené 1 3 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1
Objasnené 0 3 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 2022
Všetky osoby 0 3 1 1 2 1 1 0 0 1 1 0
60 z celkovo 100 842 štatistík