Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 148 – Zabitie×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 72 0 3 1 1 2 0 0 2 1 1 1 2 0 0
Zistené 634 43 23 23 13 17 7 19 14 8 11 6 9 13 9
Objasnené 232 12 6 7 4 6 3 10 4 6 5 2 5 3 2
Spôsobená škoda 22,8M € 0,0 € 0,0 € 165,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 279 12 8 10 5 9 3 17 6 8 7 3 8 5 2
75 z celkovo 100 842 štatistík