Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 148a – Neodvedenie dane a poistnéhoTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 0 0 5 28 114 106
Zistené 3 128 307 644 499 427
Objasnené 3 94 241 282 161 163
Spôsobená škoda 120,2K € 1,2M € 558,0K € 287,5K € 256,5K € 760,7K €
Páchatelia 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 4 96 268 336 293 260
30 z celkovo 100 842 štatistík