Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 1 0 1 0 1 0 34 17
Zistené 42 31 27 47 114 207 175 118
Objasnené 38 27 25 45 108 110 70 26
Spôsobená škoda 770,2K € 123,9K € 928,5K € 831,0K € 640,2K € 45,9K € 59,5K € 0,0 €
Páchatelia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 7 16 23 50 117 99 99 38
40 z celkovo 100 842 štatistík