Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 148c – Porušovanie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaruTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 1 0 0 0 1 0 0 6
Zistené 72 66 70 74 48 36 102 343
Objasnené 71 66 67 72 46 32 82 263
Spôsobená škoda 145,8K € 105,6K € 92,6K € 83,4K € 66,1K € 10,9K € 0,0 € 40,6K €
Páchatelia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 84 73 79 88 73 32 112 316
40 z celkovo 100 842 štatistík