Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 150 – Porušovanie práv k ochrannej známke, obchodnému menu a chránenému označeniu pôvoduTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 0 0 0 0 0 0 6 7
Zistené 4 10 9 7 6 39 77 35
Objasnené 4 10 6 4 3 27 8 19
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 14,7K € 13,8K € 3,4K € 22,4K € 19,2K € 799,0 €
Páchatelia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 4 8 5 6 3 27 17 27
40 z celkovo 100 842 štatistík