Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 151 – Nedovolené prerušenie tetenstva×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2013 2018
Dodatočne objasnené 0 0 0
Zistené 1 1 1
Objasnené 0 0 0
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2005 2013 2018
Všetky osoby 0 0 0
15 z celkovo 100 842 štatistík