Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 151 – Porušovanie priemyselných právTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 2000 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 0 0 2 0
Zistené 1 2 2 2
Objasnené 1 0 1 0
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2000 2002 2003 2004
Všetky osoby 0 0 3 0
20 z celkovo 100 842 štatistík