Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 152 – Porušovanie autorského právaTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 2 2 2 2 3 1 10 20
Zistené 38 62 54 36 66 87 94 185
Objasnené 33 58 51 30 57 69 46 75
Spôsobená škoda 732,9K € 26,0K € 87,7K € 20,3K € 115,0K € 36,8K € 23,2K € 1,0M €
Páchatelia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 35 60 60 35 61 69 54 93
40 z celkovo 100 842 štatistík