Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 153 – Útok na štátny orgánTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 0 0 0 0 0 0 0
Zistené 2 1 4 3 1 1 3
Objasnené 2 1 4 3 1 1 2
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 113,0 € 0,0 € 0,0 € 121,0 € 128,0 €
Páchatelia 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 1 2 4 2 1 1 0
35 z celkovo 100 842 štatistík