Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 154 – Účasť na samovražde×

Disclaimer
Trestné činy 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zistené 6 5 3 2 2 1 1 1 3 2 2 2 4 4
Objasnené 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
70 z celkovo 100 842 štatistík