Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 155 – Ubliženie na zdraví×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 4 1 57 62 19 29 29 17 19 22 29 24 30 21 27
Zistené 406 439 421 401 232 214 241 232 186 231 234 233 200 177 201
Objasnené 371 295 273 258 178 160 185 165 144 175 183 182 156 135 157
Spôsobená škoda 1,2K € 1,4K € 4,8K € 11,4K € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 1,0K € 0,0 € 18,0K € 0,0 € 1,0K € 0,0 € 2,0K € 1,0K €
Páchatelia 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 330 326 362 362 232 213 258 202 197 225 247 240 205 174 215
75 z celkovo 100 842 štatistík