Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 157 – Ubliženie na zdraví×

Disclaimer
Trestné činy 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 3 263 280 173 193 165 173 171 170 205 192 202 199 175
Zistené 1 195 1 387 1 327 817 760 752 786 784 803 838 793 696 635 592
Objasnené 701 901 884 546 504 502 548 523 543 577 547 468 419 399
Spôsobená škoda 1,8M € 2,7M € 2,2M € 423,0K € 544,0K € 585,0K € 550,0K € 481,0K € 694,0K € 864,0K € 647,0K € 459,0K € 741,0K € 814,0K €
Páchatelia 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 689 1 154 1 156 719 698 674 715 692 702 776 739 665 617 569
70 z celkovo 100 842 štatistík