Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 158 – Ubliženie na zdraví×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 32 6 149 131 92 105 103 92 101 103 108 97 121 98 88
Zistené 274 881 1 017 1 116 784 733 797 851 788 795 780 844 696 661 734
Objasnené 82 510 675 742 505 497 526 547 522 472 478 541 454 405 423
Spôsobená škoda 2,6M € 2,0M € 2,1M € 2,8M € 651,0K € 758,0K € 555,0K € 565,0K € 497,0K € 699,0K € 1,1M € 925,0K € 910,0K € 1,1M € 971,0K €
Páchatelia 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 116 515 822 869 594 602 626 634 617 571 583 632 567 498 514
75 z celkovo 100 842 štatistík