Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 159 – Neoprávnené odoberanie orgánov, tkaniv a buniek a nezákonná sterilizácia×

Disclaimer
Trestné činy 2005
Dodatočne objasnené 2
Zistené 20
Objasnené 13
Spôsobená škoda 910,7K €
Páchatelia 2005
Všetky osoby 17