Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 159 – Marenie úlohy verejného činiteľa z nedbanlivostiTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 0 0 0 0 0 0 1 2
Zistené 2 19 10 10 6 25 15 23
Objasnené 1 19 8 10 6 15 5 11
Spôsobená škoda 0,0 € 3,5K € 3,5K € 236,9K € 584,0 € 1,3M € 0,0 € 124,1K €
Páchatelia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 1 22 9 10 7 13 6 14
40 z celkovo 100 842 štatistík