Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 160 – Neoprávnené odoberanie orgánov, tkaniv a buniek a nezákonná sterilizácia×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2012 2015
Dodatočne objasnené 2 0 0
Zistené 45 1 1
Objasnené 30 0 0
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2005 2012 2015
Všetky osoby 35 0 0
15 z celkovo 100 842 štatistík