Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 160 – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 0 0 0 0 1 0 0 1
Zistené 14 14 17 17 15 29 47 74
Objasnené 14 14 16 13 14 22 20 56
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 13 16 16 8 13 17 36 54
40 z celkovo 100 842 štatistík