Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov

Disclaimer
Trestné činy 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 0 0 0 0 0 1
Zistené 1 11 9 11 10 25
Objasnené 1 11 7 11 10 19
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 1 7 4 9 10 21
30 z celkovo 100 842 štatistík